ORGANISASJONSLÆRING


Ved å kombinere mesterlig ledelse, pedagogikk og didaktikk kan du skape en kultur der læring og utvikling prioriteres, noe som kan bidra til økt effektivitet og trivsel blant teamet.Med faglige og erfaringsbaserte verktøy fra didaktikk og pedagogikk, identifiserer vi de viktigste faktorene som skaper en felles kultur og identitet, som gjør at hele organisasjonen utvikler seg og lykkes. 

  • Forståelse av teamets behov
  • Skape en læringskultur
  • Veiledning og mentorering
  • Evaluering og tilbakemelding
  • Fleksibel tilnærming


Jeg tilbyr prosesser og enkeltstående foredrag, workshop og veiledning/coaching.