FOREDRAG 

WORKSHOP

Gi ambisjoner liv


Dette er et foredrag med fokus på å bygge kultur som styrker individ og gruppe, menneske og samfunn.  Det handler om å jobbe etter verdier som gir mening, i dag og i fremtiden.  

Det handler om hvordan små endringer gjør en stor forskjell, for den enkelte og for samfunnet.

Gode verdier legger grunnlaget for hva som er viktig og riktig, mens gode vaner skaper en struktur og disiplin som hjelper til å oppnå mål. God atferd sikrer at man opptrer på en måte som gagner både en selv og andre, noe som ofte er nødvendig for å nå ambisjoner og mål i livet. Sammen skaper disse elementene et solid fundament for utvikling. 

Foredraget tilpasses din bestilling og ditt valg av tema. Med bakteppe i helhetlig helse får du et foredrag som gir et fremoverlent fokus på mennesket som ressurs i din organisasjon eller for dine kunder. 

 På foredraget får du:

 • Konkrete verktøy for å lykkes med dine ambisjoner og nå individuelle og felles mål
 • Bevissthet om din atferd og ditt ansvar for at de rundt deg har det bra
 • Viktige refleksjoner om verdier og hva som skaper gode (helse)kulturer
 • Historier og erfaringer fra "hverdagen"
 • Håp om økt motivasjon som setter din sunne retning videre

Du får historier hvor konkrete verktøy spilles inn og gir refleksjoner og læring ut over forventet standard. Skreddersydde foredrag

Hilde sine foredrag tilpasses oppdragsgiver og deres situasjon. 

Hennes spesialitet og fagområde er forebyggende helse og kulturbygging. 

Hun har faste tema hun prater om og bygger inn i deres bestilling. -Tema fra arbeid, utdanning og idrett som har bygget hennes verdier og tilværelse slik hun lever i dag. Erfaringer bygges inn i kompetansen og gir reelle bilder og historier.
Hilde brenner for kulturbygging, sunn prestasjonsutvikling, kvinnehelse, hverdagshelse og arbeidshelse, inkludering og hvor betydningsfullt verdier er for å stå i stormer, og hvor viktig det er å ta eierskap til egne ambisjoner. Foredrag med Hilde har høy refleksjons- og læringsverdi.
 
Dere får alltid verktøy fra mentale teknikker og fysisk aktivitet med hjem. Som hun ofte sier: «Bygg deg opp i medvind, og krangle aldri i motvind». -Du er dine verdier. 

Hilde har stor nysgjerrighet og kompetanse om betydning av inspirasjon, kommunikasjon, lytte, samhold, inkludering, mot og selvtillit. Hun utfordrer dere med verdifulle refleksjoner. 

Tema som mer eller mindre tas inn i foredragene eller som kan  velges som et eget foredrag:

 • Kommunikasjon: Hvordan lytte for å etablere relasjoner? 
 • Bevegelse og mosjon som forebygger livsstilsykdommer.

 • Hvordan se og ta vare på medmenneskene?

 • Hvordan inspirere og gjøre hverandre bedre?
 • Hvordan inkludere kvinnehelse i arbeidskulturen?
 • Atferd:  kultur og ukultur, og hvorfor er feedback viktig?

Ta kontakt for mer informasjon!


WORKSHOP

Foredragene er mer virkningsfulle dersom man jobber med temaene og verktøyene i etterkant. Workshop og ulike gruppearbeid gir mulighet for en mer varig effekt. Hilde tilbyr workshop i etterkant av foredragene med samme tema som foredragene. Dere kan også bestille egne workshop uavhengig av foredrag. 

 • Interaktive workshop som transformerer temaene i foredragene slik at deltakerne kan delta aktivt og får praktisere verktøyene.
 • Workshop gis også som praktiske øvelser. Dette avhenger av deres bestilling og type arbeidsoppgaver dere besitter. For kroppsøvingslærere i grunnskolen kan jeg holde skileik og friluftsliv. Dette er også et fantastisk kommunikasjonsverktøy for bedrifter som har mer stillesittende roller. 
 • Bedriftsarrangement