Belastningsstyring

Bevisstgjøring av tilrettelegging for å time ulike belastninger i et helhetlig utøverperspektiv.

Mestring, tilhørighet, trygghet og kompetanse er alle viktige faktorer i belastningsstyringen av trening for barn og ungdom/junior. 

Formålet med kurset er å utvikle og skape en refleksjonsarena som bidrar til at hver enkelte deltaker øker sin kompetanse og praksis ute på treningsarenaen i lag med sine utøvere.

Kurset gir deg økt kompetanse i hvordan du som trener og leder kan tilrettelegge gode pedagogiske økter hvor utøverne settes i sentrum og hvor glede og mestring settes høyt på agendaen i et utviklingsmiljø hvor trygghet er mer viktig enn noen gang.

Kurset vektlegger prinsipper innen idrettsledelse og pedagogikk, og hvordan man på best mulig vis tilrettelegger for belastningsstyring i fasene planlegging, gjennomføring og evaluering slik at en god treningsøkt har et helhetlig utøverperspektiv. 


Kurset har tre moduler som hver varer i 90 minutter, pluss pause. Du får også et kurshefte, og det vil bli muligheter for refleksjonsoppgaver mellom hver modul. 

Du vil lære bl.a. følgende (lista oppdateres):

  • hvordan du planlegger, gjennomføre og evaluerer en treningsøkt
  • hvordan tilrettelegge økt etter fysiologiske, anatomiske og sosiale forhold 
  • hvordan samtale med utøverne, for at de skal føle seg sett
  • hvordan du inspirerer, tilrettelegger for alle utøvere
  • hvordan du samarbeider med foresatte og med klubb
  • hvorfor det er viktig med en plan for å gjennomføre trening for barn og ungdom
  • hva du skal vektlegge og ta hensyn til under en treningsøkt
  •  hvordan du kan bruke utviklingstrappa i "din" idrett.
Du vil også få en godt nettverk av trenere fra andre idretter. Dette er en av flere gode faktorer for å bli inspirert til selv å være trener, og ikke minst skape inspirasjon under treningsøktene du har. 
Ønskes kurset bestilt hjem til klubb kan vi ordne det. 

Dato: 19 og 26 april samt 3. mai (med forbehold om endringer)
Pris: 2400,-
Påmeldingsfrist: 12. april 2023. Minimum antall påmeldte for gjennomføring er 6 personer.

Kursets innhold vil oppdateres på denne siden. 
Påmelding kan gjøres i skjemaet under. Skriv i meldingen "Trenerkurs" og tilfør gjerne i hvilken idrett du er trener for, klubb/krets, samt hvilket årstrinn du er trener for.