KURS


Ønsker du å kommunisere bedre og lykkes med å skape varig utvikling og mestring hos andre?

Da er disse kursene midt i blinken for deg.

Bli trygg i rollen som formidler 

-Sørg for å være motivert!


Motivasjon opprettholder engasjement og fokus. Før foredraget er det lurt å investere i din egen forberedelse, under foredraget er lytternes opplevelse det viktigste og etter foredraget: evaluere.

Kurset gjør deg trygg i rollen som formidler. Enten det er gjennom foredrag, møteleder eller å ta ordet på et foreldremøte.


Hva er ditt mål med budskapet du bærer på?

Egen motivasjon spiller en sentral rolle i å påvirke hvordan en andre engasjerer seg i læringsprosessen og oppnår sine mål. For husk: Når du formidler er det mottakerens tid du låner, derfor bør budskapet ditt være gjennomtenkt og hyggelig formet (selv om du skal formidle noe som kan være vanskelig. Det sier seg selv at man må trene, trener og trene på formidling!

Det er mange måter å formidle på, og her kan du se noen av mine punkter som gjør meg trygg når jeg holder foredrag, underviser eller er trener:

 1. Engasjement gjennom relevans.

 2. Skap en støttende læringskultur.

 3. Sett mål og skap utfordringer.

 4. Gi autonomi.

 5. Bruk varierte undervisningsmetoder.

 6. Forstå individuelle forskjeller.

 7. Skap en positiv læringsopplevelse.

Vil du lære mer om disse prinsippene og hvordan du slev kan skape skape et inspirerende læringsforedrag som fremmer motivasjon, forståelse og prestasjon?

Kontakt Hilde!


 Formidlingskompetanse som trener, instruktør eller rehabiliteringsspesialist? 
 

Vil du lykkes med å skape gode relasjoner og varig treningsadferd hos andre?


Formidlingsevne er avgjørende for å skape glede og en trygg og effektiv kommunikasjon med utøvere.

Å planlegge, gjennomføre og evaluere en treningsøkt er vesentlig for å skape tillit til alle utøvete og foresatte.


Hva lærer du:

 • Du lærer pedagogiske og didaktiske faktorer som gjør din rolle som trener enklere.
 • Du lærer de viktigste instruksjonsprinsippene ( eks motivasjon og Feedback)som gir deg som trener en effektiv gjennomføring.
 • Du lærer hvordan man kommuniserer, motiverer, tilpasser og utfordrer utøverne på en balansert og engasjert måte.

Hvorfor:

 • En god trener må kunne tydelig formidle instruksjoner, teknikker og strategier.
 • En god trener må også kunne inkludere alle, vise omsorg og respektere ulikheter.
 • En god trener er glad på utøvernes vegne og utvikler individer og laget på en balansert måte


Dette inkluderer å tilpasse kommunikasjonsstilen til ulike utøvere, gi konstruktiv tilbakemelding og motivere til kontinuerlig forbedring.

Evnen til å skape forståelse, bygge tillit og inspirere utøverne er nøkkelfaktorer for å lykkes som en formidler i trenerrollen.

Lær å møte utøverne der de er på en enkel måte.


BOOKING OG INFORMASJON