Hvordan bli fokusert?

16.09.2023

Det kan du trene på!


Hva vi fokuserer på og hvordan vi bruker oppmerksomheten og drivkraften vår er avgjørende for å oppnå gode prestasjoner. Det er oppmerksomheten som styrer hva vi tar innover og får med oss, og hvilken informasjon som gjøres tilgjengelig for videre prosessering i hjernen. Å opprettholde drivkraften gjør oss i stand til å fokusere over tid. Effektiv selvmotivasjon er en viktig ting for vår mentale utholdenhet.

Våre valg og beslutninger, vår atferd og hva vi tenker og føler baseres på hjernes vurdering og tolkning av informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom vår oppmerksomhet. Læring er avhengig av vår oppmerksomhet og vår evne til å holde fokus over tid.

I en hektisk hverdag med høyt arbeidspress og mange baller i luften blir fokus og oppmerksomhetsfunksjonen i hjernen stadig utfordret. Vi må forholde oss til endringer som skjer raskt og ofte uforutsigbart.

Det å holde fokus er helt avgjørende for å oppnå dine ønsker og mål, og stå i egne verdier og valg i krevende og utfordrende situasjoner.

Her er noen tips som kan hjelpe deg å holde fokus, til å øke din kapasitet og produktivitet og til nå dine mål:


  • Definer verdier: Verdier ses på som overbevisninger som gjør at vi lykkes med noe. Verdier bygger vår identitet og kultur.
  • Sett klare mål: Å ha klare mål gir deg en retning å jobbe mot. Det gir deg også motivasjon til å holde deg til planen for det du har bestemt deg for å gjøre.
  • Lag en to-do liste: Skriv ned oppgavene du trenger å utføre for å nå dine mål. Dette vil hjelpe deg til å holde oversikt, og gjør det enklere å holde fokus på det viktigste.
  • Eliminer distraksjoner: Identifiser hva som distraherer deg. Eliminer så mye av dette som mulig. Det kan være å skru av varslinger på telefonen, tillat deg å si ja til dine prioriteringer, tillat deg å være fornøyd med 80% innsats (som ofte tilsvarer 100%)
  • Bruk «pomodoro-teknikken»: Dette er en metode som innebærer å jobbe i korte intervaller med korte pauser imellom hver økt. Eks: jobb 50 min, pause 10min. Dette hjelper deg med å opprettholde oppmerksomheten, konsentrasjonen og øke produktiviteten.
  • Fysisk aktivitet: Beveg deg regelmessig. I løpet av arbeidsuka bør du trene minimum tre ganger. Invester i din fremtid, både den mentale og den fysiske. Det skaper en helthetlig og god helse hele livet.
  • Prioriter: Prioriter oppgavene dine slik at du kan jobbe med de viktigste først. Dette vil hjelpe deg med å holde fokus på det viktigste og unngå å bli distrahert av mindre viktige oppgaver.