Hvorfor sunne prestasjoner?

17.03.2024


- Man bygger kultur!


Sunne prestasjoner utvikles med tilnærminger fra pedagogikk og didaktikk samt lederskap gjennom gjensidig læring og helhetlig tilnærming. Det gir verdifulle nøkkelkomponenter og perspektiver, og inspirerer til effektive strategier for prestasjonsfremming, helse og trivsel.  

Med sunne prestasjoner når man mål på en måte som fremmer trivsel, balanse og bærekraftig vekst.

 Pedagogikk og didaktikk er avgjørende for å utvikle sunne prestasjoner ved å skape et læringsmiljø som er tilpasset individuelle behov, fremmer forståelse og refleksjon, motiverer til læring og utvikling, og legger grunnlaget for livslang læring og suksess. Det legger grunnlag for å skape glede i prestasjonens mestring. 

 

Hva er en prestasjon?

Både i idrett, i livet og på arbeid må vi prestere for å oppnå våre mål og ønsker. Alt vi gjør består av små og store prestasjoner. Prestasjoner er i  følge Abrahamsen (2021) ulike situasjoner som har funnet sted. Alle situasjonsbehandlere om motivasjon, dedikasjon, stressmestring, vilje og styrkefokus.

Ref.: Abrahamsen, Frank, E. (2021). Prestasjonspsykologi. Oslo. Fagbokforlaget. 


Sunne prestasjoner

Min oppfattelse av sunne prestasjoner er evne til å oppnå mål på en bærekraftig måte, prioritert gjennom balanse og sammenheng mellom fysisk og psykisk helse, arbeid og liv samt et positivt sosialt samspill. Sunne prestasjoner involverer også en bevissthet om hvordan man kan håndtere stress, betydning av verdier og evner til å yte god ytelse og langsiktig uten at det går utover komfort. 

Med bakgrunn i dette kan vi si at sunne prestasjoner oppnås når man balanserer arbeid, hvile og selvverd med mestringsstrategiene som er vesentlige for å oppnå målet man har satt.


I det følgende beskriver jeg kort og "opplistet" noen av de positive virkningene av sunne prestasjoner (ref. beskrivelse over) vi kan få både som medmenneske, i arbeid og i idrett. 


God lesing! 


  • Trivsel og balanse: Sunne prestasjoner handler ikke bare om å nå mål, men også om å utvikle og bygge mer og bedre trivsel og balanse i det du holder på med i livet. 
  • Langsiktig bærekraftig suksess: Sunne prestasjoner legger grunnlaget for langsiktig suksess. Ved å ta vare på egen velvære mens man arbeider mot målene, øker sjansene for at suksessen vil være bærekraftig over tid.
  • Redusert risiko for utbrenthet: Ved å utvikle balanse mellom arbeid, hvile og selvverd, kan man redusere risikoen for utbrenthet og utmattelse. 
  • Bedre beslutningstaking: Når en person tar vare på sin fysiske og mentale helse, er de bedre rustet til å ta gode beslutninger. Dette kan bidra til å forbedre kvaliteten på prestasjonene. 
  • Positivt arbeidsmiljø: Sunne prestasjoner kan bidra til å skape et positivt og støttende arbeidsmiljø. Ved å ta vare på seg selv og hverandre, kan det føre til økt samarbeid, motivasjon, glede og trivsel på arbeidsplassen.
 

Sunne prestasjoner oppnås når man balanserer arbeid, hvile og selvverd. Det kan bidra til positivt arbeidsmiljø, forebygging av arbeidsrelaterte skader og sykdom, og redusere sykefraværet på arbeidsplassen. 

  • Bedre psykisk helse: Sunne prestasjoner involverer også å ta vare på den mentale helsen. Dette kan være en del å praktisere stressmestringsteknikker. Sterkere mental helse kan bidra til å redusere forekomsten av stressrelaterte sykdommer og psykiske lidelser som kan føre til sykefravær.
  • Økt motivasjon og engasjement: Når ansatte føler seg motiverte og engasjerte i arbeidet sitt, er de mer tilbøyelige til å møte opp på jobb og være produktive. Dette kan bidra til å redusere antall fraværsdager på grunn av manglende motivasjon eller interesse for arbeidet.
  • Forebygging av arbeidsrelaterte skader: En annen fordel med sunne prestasjoner er at de kan bidra til å forebygge arbeidsrelaterte skader. Ved god fysisk form og å praktisere ergonomiske prinsipper kan ansatte redusere risikoen for skader og dermed minimere behov for sykefravær på grunn av skader.


Sunne prestasjoner vil i idretten blant annet bidra til redusert risiko for skader, følelse av mestring, redusert prestasjonsangst og gi økt glede og lenger deltakelse i idrett, 
  • Følelse av mestring: Man vil føle seg kompetent og selvsikker.  Dette kan gi en dyp følelse av mestring og tilfredshet, noe som igjen kan øke gleden og motivasjonen for å fortsette mot målet.  
  • Sosialt fellesskap: Man vil oftere evne å bygge sterke sosiale bånd og bidra til å skape et positivt og støttende fellesskap som legger til rette for økt glede og lengre prestasjonsutholdenhet. 

Sunne prestasjoner er kulturbyggende. Faktorer som å oppmuntre til balanse, støtte og anerkjenelse, fremme trivsel og effektiv kommunikasjon fremmer et miljø og adferd som oppmuntrer alle til å oppnå sitt fulle potensial. Takk for at du tok deg tid til å lese!


Hilde