Sterkere kvinne

21.10.2023

STERKERE KVINNE er et helhetlig og individuelt tilbud til kvinner som ønsker å optimalisere og/eller komme i gang med fysisk trening kombinert med mental trening, uavhengig av nivå. Det er et helhetlig tilbud over 12 uker. 

Målet er å ha fokus på utvikling av mentale verdier og fysisk aktivitet over tid. Styrken i programmet er helhetlig fokus hvor også jobb og fritid hensyntas.

Du er i fokus.

Ditt utgangspunkt danner grunnlaget for arbeidet videre mot dine mål. Strategiene for å nå målene etablerer vi sammen, slik at du eier ditt konsept i din egen utvikling. Her er det fokus på tilrettelegging av mestringsfølelser som vil styre din reise.  


Hvordan:

  • Samtale.

Når vi har den første samtalen online eller hos din bedrift, bruker vi mye tid på å kartlegge situasjonen din. Vi gjennomfører først kartleggingssamtaler hvor du får din personlige prosessbok. Denne vil inneholde ulike verktøy for å kartlegge din nåværende livssituasjon i henhold til faktorer som preger ditt liv nå, både styrkende og hemmende. På denne måten finner vi ut hva som er viktig og realistisk akkurat for deg. 

Kanskje skal du begynne å trene for første gang? Eller delta i en konkurranse? Eller har behov for å styrke deg mentalt og fysisk for å prestere bedre i jobb? 


  • Rammeplan

Etter samtalen vil du få en tilrettelagt og tilpasset ramme for en treningsplan over 6 eller 12 uker. Planen spisses hver uke for din beste tilpasning i hverdagen. 


  • Evaluering

Hver 3 uke evaluer vi din utvikling. Dette gjøres i en fokussamtale hvor vi samstemmer din utvikling, og om det er nødvendig med justeringer og endringer av din plan. 

Den siste uken gjennomfører vi retester og har en avsluttende samtale hvor vi planlegger veien videre. 

For mer informasjon eller påmelding klikk her: Sterkere kvinne