Sterkere kvinne

21.10.2023

STERKERE KVINNE er et helhetlig og individuelt tilbud til kvinner som ønsker å optimalisere og/eller komme i gang med fysisk trening kombinert med mental trening, uavhengig av nivå. Det er et sammensatt tilbud over 12 uker som inneholder samtaler, fysisk testing, mental kapasitet og individuell treningsveiledning.

Målet er å ha fokus på det mentale og fysiske over tid slik at hver enkelt kan finne sin varige og personlige gode helse og treningsglede. Styrken i programmet er helhetlig fokus hvor jobb og fritid hensyntas.

Når vi har den første samtalen online bruker vi mye tid på å kartlegge situasjonen din. Vi gjennomfører først kartleggingssamtaler hvor du får din personlige prosessbok. Denne inneholder ulike verktøy for å kartlegge livssituasjonen din med tanke på behov, prioriteringer og tidsbruk i hverdagen. På denne måten finner vi ut hva som er viktig og realistisk akkurat for deg. Kanskje skal du begynne å trene for første gang? Eller delta i en konkurranse? Eller har behov for å styrke deg mentalt og fysisk for å prestere bedre i jobb? Denne fasen er like viktig i alle tilfeller.

Etter samtalen gjennomfører vi en mental analyse og en fysisk test.

Mental kartlegging gjennomføres online og analyserer mentale ferdigheter av bl.a. motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og prestasjonsforberedelser i jobb, skole konkurranse mm.

Enten online eller ved å møtes fysisk. Dette er en kartlegging av fysisk kapasitet hvor bl.a bevegelighet, utholdenhet, styrke, sideforskjeller og ledd/ linjekontroll, rygg/nakke funksjon blir screenet. Funnene i en slik analyse har betydning for valg av øvelser, både i forhold til prestasjonsutvikling og skadeforebygging.

Med utgangspunkt i en fysisk kapasitetsanalyse og mental kartlegging formulerer vi mål og gjennomfører relevante tester. Med dette som utgangspunkt utarbeides et fysisk og mentalt treningsprogram som du skal gjennomføre i de påfølgende ukene.

Deretter kommer en periode på ni uker hvor du skal gjennomføre treningsprogrammet og jobbe mot målene du har satt deg. I denne perioden har du fire online timer som du kan bruke fritt. Du kan bestille mer oppfølgingssamtaler.

Den siste uken gjennomfører vi retester og har en avsluttende samtale hvor vi planlegger veien videre. 

For påmelding klikk her: Sterkere kvinne