Trenerrollen

11.03.2024

La reisen til suksess bli fylt med mestring og glede.

Det er gjennom din rolle som trener at unge langrennsutøvere ikke bare blir bedre i sin idrett, men også i livet.

Samlet sett er trenerrollen en viktig og ofte undervurdert del av idretten. Det er gjennom din rolle som trener at langrennsutøvere ikke bare blir bedre i sin idrett, men også i livet. Ved å anerkjenne og omfavne alle disse aspektene, kan du bli en eksepsjonell trener som gir utøverne en erfaring utover det forventede.

Er trenerens kompetanse avgjørende for å skape en positiv og utviklende idrettsopplevelse?

Kompetente trenere skaper en bedre sportslig opplevelse og påvirker utøvernes personlige utvikling positivt. En kombinasjon av mange egenskaper bidrar til å forme en trener slik at han/hun er i stand til å støtte utøvernes vekst, skape en positiv kultur og maksimere suksessen.

Som trener kan du oppleve personlig utvikling og vekst når du er til stede som følge av god planlegging, briefing med utøvere, aktiv gjennomføring med dialog, og en avsluttende debriefing av økta. Slik kan også utøverne blir mer reflekterte og selvstendige og utvikle eierskap til egen trening og hva som må til for å utvikle seg. At det tar tid å oppnå suksess kan derfor gjøres mer opplevelsesrikt gjennom delmål og mestringsopplevelser på hver eneste økt. Som trener bør målet ditt over tid være at utøver skal klare seg uten deg til stede.

Under er listet 15 egenskaper, og det er sikkert mulig å finne flere. Ulik forskning og ulik erfaring vil legge vekt på ulike behov. For ordens skyld har jeg belyst trenerrollen i breddeidrett i lys av samfunnsutvikling og idrettens betydning for inkludering. Alle egenskapene bør være til stede, mer eller mindre og tilpasses mer eller mindre de ulike utøverne

Faglig kunnskap: Kunnskap om idretten, treningsmetoder og siste forskning innen idrettsvitenskap.

Pedagogiske ferdigheter: For å effektivt formidle informasjon og støtte utviklingen av utøvernes ferdigheter og kunnskap.

Emosjonell intelligens: Empati er vesentlig for å forstå og håndtere utøvernes følelser, motivasjon og individuelle behov.

Lederegenskaper: Evne til å inspirere, motivere og lede utøverne samt etablere et positivt og inkluderende miljø.

Tilpasningsevne: Å kunne tilpasse treningsmetoder og tilnærminger basert på individuelle ferdigheter, behov og utviklingsnivå.

Mentorrolle: En kompetent trener fungerer som en mentor, veileder og rollemodell for sine egne og andre utøvere, og inspirer til vekst både i og utenfor idretten.

Mental støtte: Å støtte utøvernes mentale helse, gi veiledning ved utfordringer og hjelpe utøverne med å utvikle mentale ferdigheter som utholdenhet og stressmestring.

Inkluderende tilnærming: Treners evne til å skape et inkluderende miljø ved å tilpasse seg utøvere, respektere mangfoldet og støtte alle utøvere uavhengig av bakgrunn.

Etiske verdier: Treneren bør opprettholde høy etisk standard, inkludert rettferdighet, respekt og integritet for å være en positiv rollemodell for utøverne.

Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon mellom trener og utøvere, inkluderer lytting, tilbakemelding og klar kommunikasjon av forventninger.

Utviklingsorientert tilnærming: Treneren må fokusere på individuell vekst og mestring og ikke bare resultater.

Kontinuerlig utdanning. Oppdatere sin kunnskap gjennom utdanning, kurs og workshop og uformelle arenaer og møteplasser.

Mestrings- og resultatorientert: Være oppmerksom på å skape mestringssituasjoner gjennom å sette delmål og med dette oppnå mestringsresultater som skaper motivasjon.

Planlegging og organisering: Grundige forberedelser, utarbeide målrettede treningsprogram og øktplaner tilpasset hvert individ og gruppen som helhet.

Lagbygging: Å bygge et sterkt lagmiljø preget av gjensidig respekt, samarbeid og støtte. Dette inkluderer også å håndtere konflikter og å fremme en kultur av inkludering. Det er viktig å se hele mennesket.

Ut fra ovenstående kan vi anta at det å være trener er mer enn å instruere og rope fra sidelinjen.

Idrettens arena er ikke bare et sted for fysisk aktivitet, men også en rik og mangfoldig plattform som berører ulike aspekter av menneskelivet og samfunnet.

Som trener i idretten bærer du på et ansvar som strekker seg utover bare taktiske strategier og treningsrutiner. Trenerrollen er en sammensatt og dyptgående posisjon som former ikke bare utøvernes sportslige prestasjoner, men også deres personlige vekst og opplevelse av idretten.

Å være trener er en takknemlig jobb! Det er mulig å utvikle seg ved å søke mentoring, veiledning og kurs fra kompetente og erfarne fagfolk.

KRAFT | Opberget Consulting

Hilde Opberget