Om 

Hilde Opberget er gründer av KRAFT og jobber som foredragsholder, rådgiver, trener og konsulent.

Hilde har over 20 års erfaring med undervisning i kroppsøving, rådgiver og leder. Både innen skoleverket og idretten. Hun har også erfaring som idrettsutøver og trener i mer enn 30 år.

Hilde leverer et bredt spekter av prosesser innen organisasjonsutvikling, folkehelse og idrett til private og offentlige virksomheter, skoler, idrettslag, individer og team.


Høyskoleutdanning

 • Faglærer idrett/kroppsøving.
 • Diplomtrener/Topptrener innen langrenn.
 • Master i offentlig ledelse.
 • Matematikk
 • IKT


Fordypning

 • Organisasjonslæring og prestasjonskultur
 • Friluftsliv, Tilpasset fysisk opplæring, orientering
 • Coaching og kommunikasjon for langrennstrenere.
 • Idrettspsykologi og organisasjonspsykologi


Annen utdanning

 • Skileikleder 
 • Orienteringstrener


Erfaring

 • Skole: Undervisning i skole, rådgiver oppvekst - spesialpedagogikk, IT-konsulent, rektor og avdelingsleder (oppstart av skole), prosjektleder : UDIR, kommune og skole, regional.
 • Idrett: "Jentesatsing" i langrenn, langrennstrener, styremedlem og styreleder i klubb (langrenn og orientering), 
 • Prosjektleder UDIR: Vurdering for læring
 • Prosjektleder Ungdomsskole i utvikling: Klasseledelse
 • Prosjektmedarbeider Ny Giv: Matematikk
 • Prosjektleder: Ung Inkludering. Kommunal og statlig satsing på inkludering for unge uføre (planlegging og design av prosjektet).
 • Ansvarlig for "Organisasjonslæring IKT", videregående skole


Samme mål - ulike løsninger - like muligheter

Mine kunder har forskjellige behov, og som pedagog vet jeg at læring og utvikling må tilpasses hver enkelt for best mulig mestring og prestasjonsutvikling.

- fra korte "1 til 1 samtaler", coaching ute på treningsarena, kortere foredrag, til større rådgivende program med lengre foredrag, workshops og outsourcing.

Unike tjenester

KRAFT har helhetlig fokus. Dette for at du skal oppleve og erfare at du er eier av din egen utvikling. Du utvikler dine mentale, fysiske og sosiale ressurser i takt med utviklingsprosessen. Du vil også oppnå bedre effekt og varige resultater utover dine forventninger når du selv tar eierskap i prosessen.

Læring, utvikling og vekst

Den som mestrer har de forutsetninger som skal til for å løse oppgavene. Det handler om å lære, og å utvikle det man lærer. Dette gjør oss i stand til å oppnå vekst og noe som er verdifullt.

Alle tjenester gis med erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Visjon

Gi ambisjoner liv 
 

Mestringsstrategi: engasjert, attraktiv, innovativ

 • Med engasjert menes tjenester som formidles gjennom å lytte og se søker å gi levende og lærende prosesser
 • Med attraktiv menes tjenester som er kompetansebaserte og som gir stort læringspotensial for alle brukere
 • Med innovativ menes tjenester som alltid er utfordret av gode ideer og forbedringer, og utviklet etter beste praksis.   


Verdier

 • Mot 

 • Ærlighet

 • Tålmodighet

 • InkluderendeKundeanbefalinger

Fantastisk god til å hjelpe meg til å bli trygg i min rolle som møteleder!!

Bjørn

Teamleder - barneskole

Jeg fikk god veiledning og forstod at mentale vaner tar tid å endre. Ved å jobbe med de mentale "tingene" ble jeg også flinkere til å jobbe med mine arbeidsrutiner på jobb.

Eva

Hilde er en flink teknikktrener, og hun har gitt meg mange gode råd.

Magnus

Langrennsløper