KRAFTOpberget ConsultingForretningsområdene handler om mennesker og jakten på gode prestasjoner. Min tverrfaglige bakgrunn gir trygghet og mulighet til å jobbe på tvers av kompetanse og erfaring for å finne de optimale løsningene. I over 25 år har jeg utviklet individer og team til bedre prestasjoner - og det er jeg stolt av!


OVERORDNET MÅL

Bli den beste signifikante bidragsyter til systematisk prestasjonsutvikling som gir resultater og effekt.


VERDIER:

LÆRING - Kompetanse bygger trygghet. All kompetanse er betydninsgfull og eies av enkeltindividet, og styrker egen kapasitet og egne begrensninger. Ny kompetanse gir kraft til videre satsing.


MOT - Mot viser handlekraft, initiativ og vilje til å kjempe for drømmer og ideer. Mot gir styrke til å se muligheter, være selvstendig og arbeide sammen mot nye løsninger. Mot styrker oss til å være ett team og ikke bare et team.


ÆRLIGHET - Ærlighet innebærer pålitelighet. Hver enkelt må vise verdighet i tilliten til våre relasjoner. Ærlighet gir rom for høy utvikling både mot relasjoner og samfunn.

Hilde Opberget. Bedriftsrådgiver og idrettspedagog.
Hilde Opberget. Bedriftsrådgiver og idrettspedagog.