Portefølje

Portefølje av prosjekter og annet av større engasjement som jeg har vær medarbeider i, eller leder for. 


VFL - UDIR

Prosjektleder for Eidskog kommune

NY GIV - UDIR

Matematikk

Prosjektmedarbeider i Eidskog kommune

Prosjektleder i oppstart- og implementeringsfasen. Regionen består av 6 kommuner. 

Ny Giv - Matematikk
UDIR

Prosjektmedarbeider i        Eidskog kommune 
Vurdering for Læring
UDIR

Prosjektleder i Eidskog kommune 
Ung Inkludering i
Kongsvingerregionen

Prosjektleder  
Klasseledelse
UDIR