Prisliste

Veiledende priser. 

Tjenestene er gjerne sammensatte og varierer i tid, og derfor gir jeg her kun er oversikt over minstepris og enkelttjenester. Eksakte priser på din henvendelse gis ved nærmere kontakt. Betalingsinformasjon fås ved kontakt og bestilling. 

Jeg forbereder hver økt til beste for deres mål. Alle tjenester må derfor forhåndsbestilles med ønsket tema. 
Foredrag/arbeidsmøter; lag og foreninger (45-60 minutter)


fra 6000 NOK

Foredrag bedrifter- pris for inntil 90 minutter             

fra 12000 NOK

Foredrag-  pris for kortere økt inntil 25 minutter.


fra 3000 NOK

Enkelttime online veiledning 25 min


850 NOK

Enkelttime fysisk aktivitet 45 min


fra 600 NOK

Kurs 90 minutter

Hvis du tar med en venn gis det 20% rabatt for begge

900 NOK

Treningsplan
-pr.måned uten oppfølging. Inklusive oppstartsamtale og evaluering 


fra 1200 NOK

Bedriftstrening


Ta kontakt 

Undervisning i skole (lektor med opprykk)


Gjeldene tariff 

Rådgivning hos kommune, idrettslag, skole


fra 1200 NOK 

Forespørsel pr telefon om tjeneste. Inntil 15 min


Gratis

VIPPS  KRAFT | opbergetconsulting
VIPPS KRAFT | opbergetconsultingFor rask bestilling og effektuering av tjenester kan VIPPS benyttes ved oppstart av hver time (anbefales) VIPPS til: 802459 og merk betaling med ditt navn og tjeneste. 

Alternativt kan betaling gjøres etter avtale med Hilde til konto: 1204.62.78338


Faktura sendes til de som spesielt ønsker dette, samt ved større program og henvendelser fra bedrift, lag og forening.