Du skal leve med kroppen din resten av livet! Trening er medisin og gir samfunnsøkonomisk gevinst.

17.11.2023

Om kvinner, arbeid og helse. Vi har ikke råd til å la være!


Trening er medisin

Fysisk aktivitet påvirker individets fysiske og mentale helse. Andelen av nordmenn med overvekt eller fedme er høyere enn andelen av normalvektige (Dagens Medisin). Fedme og overvekt er ikke en etisk bekymring, men det er en helserisiko som livskvalitet til en betydelig del av befolkningen. Det påvirker også den mentale helsen. Det er ikke bare fedme og overvekt man kan påvirke med fysisk trening, men også i rehabilitering etter sykdomsforløp eller i forebygging av sykdom. 


Samfunnsgevinst.

Regelmessig trening forbedrer humøret, reduserer hjerte og karsykdommer og visse typer kreft, I tillegg forbedrer fysisk trening den mentale skarpheten, reduserer stressnivået og bedrer humøret. For arbeidsgivere vil medarbeideres gode helse føre til lavere sykefravær. Flere vil stå i arbeid lenger og for samfunnets del betyr dette flere til å hjelpe de syke, samt færre sykehjemsplasser. Helsevesenet vil får en større mulighet til å behandle de som trenger det mest, og ikke de som har vært stillesittende.


Det er ditt eget ansvar! Og du greier det.

Du er selv ansvarlig for egen helse. Du må selv ta initiativ, og du må selv gjøre jobben. Det skal ikke så mye til! Verdens helseorganisasjon - og Helsedirektoratet - anbefaler 150-300 minutter med moderat intensitet per uke. Eller 75-150 minutter med høy intensitet hver uke. Eller en kombinasjon av slike aktiviteter. Daglig vil dette bli mellom 20 - 40 minutter lav intensitet eller mellom 10 - 40 minutter høy intensitet. 


Arbeid, kvinnehelse og styrketrening

Det er et svært kjønnsdelt arbeidsliv i Norge. Kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Et søkelys på kvinners arbeidshelse er derfor spesielt viktig. Det er et stort forebyggingspotensial. Ledere i arbeidslivet må øke sin kompetanse om kvinners helse og tilpasse deres arbeidsliv mer etter dette. Kvinner er biologisk ulik menn, kvinner har menstruasjon, kvinner føder barn og kvinner ammer. Mange kvinner vil få endret helse i forbindelse med slike naturlige forløp. Også overgangsalderen (menopause) påvirker kvinner ulikt. Hetetokter, leddsmerter, humørsvingninger, energimangel og nedstemthet - alt blir faktisk bedre med trening, og spesielt styrketrening. Ta godt vare på kroppen din!

Du skal leve med den resten av livet. Du har ikke annet valg enn å lage gode dager. Og skal du ta godt vare på kroppen og helsen din gjelder det å gi den vaner som gjør den godt. Det betyr sunt kosthold, nok hvile og - selvfølgelig - regelmessig trening. Det vil gi overskudd til arbeid, overskudd til familien og venner, og overskudd til deg selv! 


  Hilde Opberget