Lykkerus og god arbeidshelse

28.11.2023

Jeg håper arbeidshelse blir like viktig å prioritere som resultatmål i din bedrift!

Å investere i interne ressurser, å tenke langsiktig på de ansattes motivasjon, glede og mestring er bærekraftig bedriftsforvaltning.

Hver enkelt medarbeider fortjener å bli sett, hørt og lyttet til. Det skaper gjensidig tillit, og det skaper kraft i hver prestasjon.

Resultater vet vi at tar tid å skape. Vi vet også at gode prestasjoner over tid skapes med god mental og fysisk helse. Å investere i de ansattes helse vil gi effekter som vi vet er store både for den enkelte men også for bedriften som helhet. 

Faktorer som selvledelse, trivsel, søvn, kosthold, fysisk trening, mental trening, stressmestring og struktur VET vi at vi må trene på for å etablere, utvikle og bevare. Gjerne med et mål, en plan og en strategi vil man nå de prestasjoner og resultater man setter seg. 

Det er mitt ansvar som veileder, coach og ledertrener å lage planer sammen med deg som veisøker eller ditt team. Sammen vil vi etablere den beste treningsplanen for din utvikling. Du vil prestere på et bedre nivå for hver gang du øver, du vil bli tryggere på deg selv for hver gang du øver og du vil oppnå en mestringsfølelse som setter deg i stand til å ha tillit til deg selv og være robust i dine utfordringer. 

Alene er dette vanskelig. Sammen med andre vil du bli bedre.