Motorisk trening

28.02.2024


Del 1 : Generelt og overordnet om motorisk trening. 


Sanse-Motorisk trening refererer til øvelser og aktiviteter som er designet for å forbedre eller opprettholde kognitive og motoriske ferdigheter som balanse, bevegelse og koordinasjon. 

Dette kan omfatte en rekke bevegelser, fra grunnleggende bevegelser som å gå og løpe til mer komplekse aktiviteter som idretter eller dans. 

Det kan være fingertapping, tungegymnastikk, øye-hånd øvelser, tårnbygging, øvelser med hoppetau, stryking på ulikt underlag, balansere på line, øvelser i vann mm.

Målet med motorisk trening kan variere, og det kan være rettet mot utvikling av motoriske ferdigheter hos barn, rehabilitering etter skade eller sykdom, eller forbedring av idrettsprestasjoner.

Noen eksempler på motorisk trening inkluderer:

  1. Grunnleggende bevegelser: Øvelser som gåing, løping, hopping, balansering og klatring kan hjelpe med å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter.

  2. Styrketrening: Øvelser som styrketrening og muskelbygging bidrar til å forbedre muskelstyrke, utholdenhet og kroppskontroll.

  3. Koordinasjonstrening: Øvelser som involverer koordinasjon mellom ulike kroppsdeler, for eksempel å jonglere eller utføre komplekse dansetrinn, kan bidra til å forbedre generell koordinasjon.

  4. Idrettsaktiviteter: Deltakelse i idretter gir en integrert form for motorisk trening og gir fordeler som forbedret kroppsbevissthet, reaksjonstid og smidighet.

  5. Rehabilitering: Etter skade eller kirurgi kan motorisk trening være en viktig del av rehabiliteringsprosessen for å gjenopprette tapte ferdigheter og styrke berørte områder.

  6. Balansetrening: Øvelser som fokuserer på å forbedre balanse, som stå på ett ben eller bruk av balansebrett, kan være nyttige for å forebygge skader og forbedre kroppens generelle stabilitet.

Uavhengig av målet eller typen motorisk trening som utføres, er det viktig å tilpasse øvelsene til individets behov og ferdighetsnivå. Dette kan hjelpe med å sikre en sikker og effektiv treningserfaring. 

Det anbefales også å konsultere med en treningsfaglig eller helsepersonell før du starter en ny treningsrutine, spesielt for personer med underliggende helseproblemer eller spesifikke rehabiliteringsbehov.

Trening av kognitive og motoriske ferdigheter skjer gjennom den generelle stimuleringen og koordinasjonen mellom hjernen og kroppen. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at direkte kausale forhold kan variere fra individ til individ. Derfor er en innledende samtale med klienten viktig for at mål, tilpasning og effekt skal samstemme.


Hilde Opberget


Del 2 vil ta for seg grovmotorikk og finmotorikk.