Treningsveiledning langrenn og løp

Å få råd og planer fra en erfaren trener, øker muligheten for at treninga gir framgang og at du når dine mål.

Det viktigste for å få framgang av trening, er selvsagt å gjennomføre gode økter over tid. Sjansen for å lykkes med nettopp det, økes betraktelig dersom du har en god plan for totalen og oppbyggingen av treninga.

Jeg setter opp treningsplanen ut fra dine ambisjoner, treningstilstand, egenskaper, ønsker du måtte ha inn i planen og mulighetene du har til å trene. For yngre utøvere gjelder det ofte å finne en balanse mellom langsiktig tenking, samtidig som man også ønsker framgang og resultater underveis. For eldre utøvere er det gjerne typisk at treningsplanen leder inn mot konkurranser og det å prestere på sitt beste der. Uansett hvilke ambisjoner og ønsker du har, kan vi hjelpe deg med en plan som sikrer best mulig kvalitet på totalen av din trening.

Rent konkret mottar du en planbok, der det er lagt inn en månedplan tilpasset deg. Du kan få denne planboken på mail eller vi kan dele den på dropbox. Du kan selv legge inn faste økter, fellestreninger, konkurranser og annet - så bygger jeg treningen rundt dette. I tillegg til månedsplanen, er det faner med nærmere forklaring til hvordan de ulike øktene bør bygges opp og gjennomføres, hvilke øvelser styrkeøktene bør inneholde, hva som ligger i de ulike forkortelsene og så videre. Selve planen ser kortfattet og lettforståelig ut, men det er viktig at du også får med deg det som ligger bak de ulike øktene. De fleste ønsker en samtale på telefon før oppstart og det er selvsagt også mulig å prates underveis. Du kan også sende inn teknikk-klipp en gang i blant, dersom du ønsker innspill på det området.

Selv om grunnpakken jeg tilbyr vil gi nok innspill i treningshverdagen for mange, er det også mulig å utvide samarbeidet. Om du ønsker enda tettere eller mer helhetlig oppfølging, kan jevnlige treningssamtaler, kommentarer underveis i treningsdagboka, mer teknikkjobbing eller innspill på skipark være eksempel på noe som gjør at oppfølgingen kan tilpasses ditt behov. For eliteutøvere anbefales det å i hvert fall supplere grunnpakken med jevnlige treningssamtaler og gjerne også med enkelte praktiske teknikkøkter.