Idrett - Kultur - Arbeidsliv - Skole
Gjør deg klar for helhetlig kompetanse og prestasjonsutviklingKRAFT leverer foredrag, undervisning og kurs - og en-til-en samtaler. 


En av de viktigste metodene man kan benytte for å utvikle folk er individuelle samtaler.

Det ligger med andre ord et stort potensial for motivasjon og prestasjonsforbedringer gjennom en prosess hvor veiledning, rådgivning og coaching likestilles. 

Hva er bedre enn å forenes under et foredrag?

Effektive og velstrukturert tilnærming, og fokus på konkrete verktøy får du foredrag som inspirerer og engasjerer, med relevant praksis og nyttig informasjon som umiddelbart kan implementeres. 

Dette kan omfatte konkrete eksempler, verktøy og trinnvise handlingsplaner som du umiddelbart kan ta i bruk i din egen situasjon. 

Vi måler temperaturen og samspillet i kulturen  (som er ferskvare). 

Nøkkelen til god kulturbygging er å finne ressurser og kompetanser i teamet,  og inspirere og motivere hver enkelt med å være 100% ansvarlig for egne oppgaver og som bidrar til at teamet lykkes med den store visjonen.  

Målet er å utvikle en kultur som innebærer at man lykkes i fellesskap. 

Idrett, kroppsøving, arbeidshelse og folkehelse sees på som sammenkoblede elementer.  

KRAFT legger til rette for;

  •  god helse og trivsel i befolkningen
  • aktive bedrifter og ansatte
  • gode idrettslag
  • aktive utøvere
Hilde Opberget. Etablerer av KRAFT. Bedriftsrådgiver og idrettskonsulent.
Hilde Opberget. Etablerer av KRAFT. Bedriftsrådgiver og idrettskonsulent.Jeg er utdannet idrettspedagog og har master i ledelse. 

Jeg er lidenskapelig opptatt av formidling og hvordan motivasjon kan påvirke læring, utvikling og prestasjon. 

Jeg holder foredrag, workshop og coacher individer, team og organisasjoner. 

Forretningsområdene handler om mennesker og jakten på gode prestasjoner. Min tverrfaglige bakgrunn gir trygghet og mulighet til å jobbe jeg på tvers av kompetanse og erfaring for å finne de optimale løsningene. I over 25 år har jeg utviklet individer og team til bedre prestasjoner - og det er jeg stolt av!


KRAFT | Opberget Consulting

Hansrudvegen 37, 2213 Kongsvinger

(+47) 907 48 759 (SMS)

opbergetconsulting@gmail.com

google-site-verification=B9NJ-xZJ5jH54ackbJjp6fpIae3-FgsnmEKeq2Vzrpg